Buổi học đầu tiên của lớp nghề Pha chế đồ uống khoá 17 của trường PTCS Xã Đàn.

Những hình ảnh trong buổi học đầu tiên của lớp nghề Pha chế đồ uống khoá 17 của trường PTCS Xã Đàn.