Tài nguyên

TRƯỜNG PTCS XÃ ĐÀN – NGÔI TRƯỜNG NHÂN VĂN

TRƯỜNG PTCS XÃ ĐÀN - NGÔI TRƯỜNG NHÂN VĂN Bố Mẹ đã biết đến giáo dục “không ranh giới” chưa? Đây chính là điểm đặc biệt mà không phải ngôi trường nào cũng có như PTCS Xã Đàn. Đây là nơi các Con được hòa nhập như bao bạn bè đồng trang lứa khác. Đến với PTCS Xã Đàn, dù con là trẻ bình thường, hay …

Xem thêm

THÔNG TƯ 01, 02, 03 CỦA BỘ GD&ĐT QUY ĐỊNH MÃ SỐ, TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VÀ BỔ NHIỆM, XẾP LƯƠNG VIÊN CHỨC GIẢNG DẠY TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON, TIỂU HỌC, THCS CÔNG LẬP

TT 01 MN Thong tư 03-2021 cua Bộ GD&ĐT về CDNN và xếp lương GV THCS thong tư 02-2021 cua Bộ GD&ĐT về CDNN và xếp lương GV Tiểu học thong tư 02-2021 cua Bộ GD&ĐT về CDNN và xếp lương GV Tiểu học Thong tư 03-2021 cua Bộ GD&ĐT về CDNN và …

Xem thêm