THÀNH TÍCH NĂM HỌC 2022 -2023

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội tặng danh hiệu “ TẬP THỂ LAO ĐỘNG XUẤT SẮC” Năm học 2022 – 2023 cho nhà trường theo quyết định số 4843/QĐ-UBND ngày 28/9/2023

Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội tặng danh hiệu “ TẬP THỂ LAO ĐỘNG TIẾN” năm 2022 – 2023 cho 2 tổ Tiểu học Hoà nhập và Tổ Văn Thể Mĩ theo quyết định số 1414/QĐ-SGDĐT ngày 18/8/2023.

9 Thầy cô giáo nhận giấy chứng nhận “DẠT DANH HIỆU CHIẾN SĨ THI ĐUA CẤP CƠ SỞ” Năm 2022 – 2023 theo quyết định số 1589/QĐ-SGDĐT ngày 8/9/2023.

👏🏻💐 Xin chúc mừng những thành tích đáng tự hào của nhà trường và thầy cô trong năm học 2022 – 2023💕💕