THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM HỌC 2022 – 2023

CMHS lựa chọn các đường link sau để đăng ký tuyển sinh trực tuyến:

TUYỂN SINH LỚP 6 NĂM HỌC 2022 – 2023 TRƯỜNG PTCS XÃ ĐÀN (Từ ngày 01/7/2022 – 18/7/2022)

TUYỂN SINH LỚP 1 NĂM HỌC 2022 – 2023 TRƯỜNG PTCS XÃ ĐÀN (Từ ngày 01/7/2022 – 18/7/2022)

TUYỂN SINH MẪU GIÁO NĂM HỌC 2022 – 2023 TRƯỜNG PTCS XÃ ĐÀN (Từ ngày 01/7/2022 – 18/7/2022)