TỰ HÀO SỐNG DƯỚI MÁI TRƯỜNG PTCS XÃ ĐÀN

Câu chuyện ở trường Phổ thông Cơ sở Xã Đàn – ngôi trường hát Quốc ca bằng tay và những thầy cô giáo nguyện cống hiến sự nghiệp vì tương lai của những em nhỏ khiếm thính.