Trường PTCS Xã Đàn thông báo về việc điều chỉnh hình thức tuyển sinh trực tiếp năm học 2021-2022

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, trường PTCS Xã Đàn thông báo về việc điều chỉnh hình thức tuyển sinh trực tiếp năm học 2021-2022.

CMHS vào các đường link sau để đăng ký:

TUYỂN SINH LỚP 6 NĂM HỌC 2020 – 2021 TRƯỜNG PTCS XÃ ĐÀN (Từ ngày 23/7/2021 – 28/7/2021) (google.com)

TUYỂN SINH LỚP 1 NĂM HỌC 2020 – 2021 TRƯỜNG PTCS XÃ ĐÀN (Từ ngày 23/7/2021 – 28/7/2021) (google.com)

TUYỂN SINH LỚP MẪU GIÁO NĂM HỌC 2020 – 2021 TRƯỜNG PTCS XÃ ĐÀN (Từ ngày 23/7/2021 – 28/7/2021) (google.com)

Đơn đăng kí tuyển sinh:

1. Đơn xin tuyển sinh

2. Đơn xin tuyển sinh_Khiếm thính